biogas logo eko znak KONTAKT  
POČETNA STRANA  
MPD TRADE doo, Miročka 6, 11120 Beograd, Srbija

 


Posetite i naš blog: ZELENA EKONOMIJA

NOVO! OD VIZIJE KA REALNOSTI!
MLEKARA "LAZAR", BLACE
BIOGASNO POSTROJENJE 1 MWel + 1,2 MWt

Više o ovome...

 

VAŽNO!
Vlada Srbije 24.01.2013. usvojila nove Uredbe o povlašćenim proizvođačima električne energije i o "fid-in" tarifama! Više o ovoj temi...

U današnje vreme, kada količina organskog otpada, koju ljudi stvaraju, nezadrživo raste, čovek treba da shvati da je taj isti otpad istovremeno i nepresušni izvor energije!

Biogas, koji se dobija preradom tog organskog otpada, predstavlja obnovljivi izvor zelene energije. Zašto obnovljivi? Zato što organski otpad svuda i uvek prati čoveka: on nastaje u gradovima, na deponijama, u otpadnim vodama stanovništva i industrije, na farmama, prilikom poljoprivredne proizvodnje raznih vrsta biljaka... Nastaje danas, nastajao je u prošlosti, nastajaće uvek!

Taj otpad će uvek nastajati i uvek će predstavljati problem i balast za životnu sredinu. Jedino pravo rešenje, koje bi omogućavalo održivi razvoj ljudske zajednice, jeste korišćenje biomase i biogasa u energetske svrhe.

 

© MPD TRADE d.o.o.